Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • dochodzenie roszczeń pracowniczych ze stosunku pracy (odszkodowania, przywrócenie do pracy, odszkodowanie za wypadek przy pracy)
  • odwołania od orzeczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • regulaminy pracy