Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

  • opinie prawne
  • wzory umów
  • wzory statutów oraz regulaminów
  • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • likwidacja podmiotów gospodarczych
  • reprezentacja podmiotów w procesach sądowych
  • reprezentowanie wierzyciela i dłużnika w sprawach dotyczących windykacji należności