Prawo cywilne

Prawo cywilne

  • roszczenia wynikające z umów, przede wszystkim niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, kary umowne
  • odszkodowania
  • zadośćuczynienia
  • klauzule niedozwolone, również polisolokaty i odzyskiwanie opłat likwidacyjnych
  • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)
  • windykacja i egzekucja należności
  • ochrona dóbr osobistych
  • nieruchomości