Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Kancelarii Radcy Prawnego Bernadeta Karwat

Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.
Dane, które są przekazywane przez Użytkowników oraz dane zbierane automatycznie przez niniejszą stronę internetową są pozyskiwane jedynie dla celów określonych w Polityce Prywatności.

Administratorem strony internetowej www.kancelariakarwat.pl jest Kancelaria Radcy Prawnego Bernadeta Karwat z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krzysztofa Komedy 7/34, NIP: 8862949700.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD), czyli osobą, która decyduje o celach i sposobach przetwarzania  danych osobowych jest Bernadeta Karwat- kontakt ul. Krzysztofa Komedy 7/34, 52-234 Wrocław, e-mail: radca@kancelariakarwat.pl

Kancelaria przetwarza dane osobowe, które podawane są zarówno przy zawarciu umowy o świadczenie usług, jak i przy wysłaniu wiadomości e-mail z danymi osobowymi.
Kancelaria przetwarza także dane podane dobrowolnie przez Użytkownika, podczas wypełnienia formularza kontaktowego.

Dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub w celu odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub też w celu przedstawienia za zgodą Użytkownika informacji handlowej.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

  • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę,
  • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
  • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, zmierzających do zawarcia umowy.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.

Osobie, której dane dotyczą, w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie określonego interesu administratora danych osobowych, chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku w ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej, sądom powszechnym i administracyjnym.. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania oraz instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Administrator danych jest zobowiązany do dochowania wszelkiej ostrożności, aby dane udostępniane za pośrednictwem strony internetowej oraz dostępnego formularza były chronione przed ich utratą, nadużyciem oraz niepowołanym użyciem. Wszystkie dane są traktowane jako dane poufne, do użycia jedynie zgodnym z ich przeznaczeniem. Ponadto dane udostępnianie za pośrednictwem formularza kontaktowego są przesyłane przy zastosowaniu bezpiecznego, szyfrowanego protokołu przekazywania danych.